Sesiwn ar Batagonia

gina

Cefais y fraint i gymryd rhan yng Nghynhadledd Cymraeg Safon Uwch ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd fis Chwefror diwethaf.

Rydw i’n astudio gradd yn y Gymraeg yn yr un coleg ac yn dod yn wreiddiol o Batagonia, yr Ariannin, felly Cymraeg yw fy ail iaith hefyd.

Roedd hi’n hyfryd gweld cymaint o ddisgyblion o wahanol ysgolion o Gaerdydd a’r ardal sydd yn paratoi’n frwdfrydig i sefyll arholiad Cymraeg Ail Iaith. Roedd y darlithfeydd yn llawn o wynebau ifainc ac eiddgar ar y diwrnod.

Cafodd y disgyblion gyfle i wrando ar gyflwyniadau difyr a defnyddiol iawn gan ddarlithwyr y coleg. Roedd yn wych gweld y disgyblion yn trafod a sgwrsio yn Gymraeg drwy gydol y dydd.

Ar ôl cyflwyniad Dr Gina Morgan am y ffilm Patagonia, sef ffilm a fydd yn cael ei hastudio fel rhan o’r arholiad, cefais gyfle i drafod agweddau’r ffilm wrth ateb cwestiynau’r disgyblion.

Derbyniais fwy na saithdeg o gwestiynau a oeddent yn amrywiol iawn. Roeddwn i’n fodlon iawn gyda safon y cwestiynau, roedd y disgyblion yn amlwg eisiau cael y gorau o’r gynhadledd a holon nhw’n drwyadl.

Cymeron nhw fantais o gael rhywun sy’n frodorol o Batagonia i ateb eu hymholiadau er mwyn llwyddo nes ymlaen yn eu hastudiaethau; chwarae teg iddynt.

Gofynnodd y disgyblion ynglŷn â gwahanol agweddau’r ffilm: a oedd y ffilm yn realistig, a oedd yn portreadu bywyd go iawn neu hyd yn oed a oedd y bwyd yn debyg â’r ffilm!

Triais fy ngorau glas i ateb y cwestiynau’n llawn, a gobeithio’n fawr bod y disgyblion wedi mwynhau cymaint â fi.

Cafodd y cwestiwn gorau ymhlith y pentwr ei wobrwyio gan y darlithwyr a fi.

Dewisais un cwestiwn diddorol a phwysfawr a oedd yn mynd i fod o gymorth yn yr arholiad. Hoffwn ddiolch i’r enillydd gan obeithio ei bod yn hapus gyda’r ateb a’r wobr!

Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn ac mae pawb sydd wedi cyfrannu ato’n haeddu cymeradwyaeth helaeth. Roedd yn bleser gennyf i fod o help i’r disgyblion ac rydw i’n edrych ymlaen at rannu fy mhrofiad gyda mwy o fyfyrwyr brwd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s