Eleri David reflects on her first term as a GTP trainee in school

Penderfynais i wneud y GTP ar ôl gweithio fel cynorthwyydd am nifer o flynyddoedd. Dysgu oedd wastad rhywbeth roeddwn i am wneud ond ar ôl cwympo mewn i rôl cynorthwyydd roedd e’n anodd ffeindio’r hyder i fynd yn ôl i’r brifysgol a gwneud cwrs dysgu. Mae’r GTP, felly, yn ffordd wych o ddod yn athrawes ac yn berffaith i fi achos doedd dim angen gadael gwaith llawn amser er mwyn hyfforddi.

Saith wythnos yn ôl ffeindiais i fy hunan yn eistedd o flaen dau ddeg naw o blant pedair oed yn meddwl mai fi oedd yn gyfrifol drostynt yn yr ysgol a fi oedd gorfod sicrhau eu bod nhw’n dysgu popeth y gallent cyn gadael dosbarth derbyn. Her yw dysgu, ac un sydd yn fy nghyffro i’n fawr iawn.

Mae’r hanner tymor cyntaf wedi pasio’n gyflym iawn ac mae wedi bod yn gyfnod llawn hwyl a sbri. Rydw i wedi delio â llawer o bethau, ond dw i dal wedi gwenu a chwerthin pob dydd. Dydy e ddim wedi bod yn hawdd a dw i wedi cwestiynu fy hunan ond, ar y cyfan, mae’r profiad wedi bod yn bositif iawn.

Dw i’n meddwl mai mantais oedd gweithio fel cynorthwyydd yn yr ysgol cyn dechrau’r GTP. Roeddwn i’n ymwybodol o ddisgwyliadau rôl athrawes ac roedd gen i ddealltwriaeth dda o beth i ddisgwyl. Yn ogystal, roeddwn i’n gyfarwydd â’r ysgol ac wedi adeiladu perthnasau cadarnhaol gyda fy nghyd-weithwyr. Mae pawb gwastad ar gael gyda chyngor, cymorth ac atebion i’n cwestiynau ac maen nhw wedi bod yn gefnogol iawn sydd wedi gwneud y pontio yn haws. Mae llawer o gyfrifoldeb ychwanegol i fi’r flwyddyn yma ond oherwydd cefnogaeth yr ysgol a staff yr ysgol dw i’n hyderus ac yn edrych ymlaen at weddill y flwyddyn.

Roeddwn i’n ymwybodol y byddai’r flwyddyn hon yn un brysur a flinedig. Rydw i’n dibynnu ar fy mentor sydd wastad yna i roi cyngor i fi neu jyst ar gyfer chat am sut mae pethau’n mynd. Mae hi’n adnabod fy nghryfderau a hefyd yn fy helpu i wella. Mae’r brifysgol yn gallu teimlo’n bell ond mai dim ond e-bost i ffwrdd yw cyngor ac atebion i unrhyw gwestiynau. Hefyd, mae diwrnodau darlithoedd yn cyrraedd yn weddol gyflym gyda’r cyfle i siarad gyda phobl yn yr un sefyllfa. Mae’r darlithoedd eu hunain yn ddefnyddiol dros ben i adeiladu ar wybodaeth sylfaenol o agweddau penodol addysg. Mae llawer o jargon yn cael ei defnyddio yn yr ysgol ond oherwydd sesiynau yn y brifysgol mae gen i ddealltwriaeth llawer gwell.

Dw i weithiau yn teimlo fel fy mod i’n boddi mewn papur. Mae gwir angen cadw ar ben yr holl waith, sydd wedi rhoi esgus if y fynd allan a phrynu llwyth o ffeiliau pert! Mae’n help mawr i edrych at hen ffeiliau cyn-fyfyrwyr er mwyn deal beth sy’n mynd ble yn lle ceisio gweithio popeth allan eich hunain ac yn bendant mae’n haws taclo’r gwaith yn aml cyn ei fod yn tyfu fel mynydd.

Mae’n rhaid i fi atgoffa fy hunan nad oes rhaid i fi fod yn berffaith ac er oedd gen i’r fantais o weithio fel cynorthwyydd, mae dal llawer i ddysgu wrth i fi ddod i’r afael â’r rôl newydd. Dw i wedi cael fy nhaflu mewn i’r swydd ond mae wedi gweithio yn iawn i fi achos dyna sut fydd hi yn y dyfodol a dw i ddim ar fy mhen fy hun. Mae llawer o bobl o’n nghwmpas i, diolch i’r ysgol a phrifysgol ac mae gen i’r hyder i daro’r nod.

Mae nawr saith wythnos tan wyliau Nadolig. Maen nhw’n mynd i fod yn hynod o brysur gyda sut gymaint yn digwydd, ond dw i’n edrych ymlaen!

I decided to take the plunge and apply for the Graduate Teacher Programme after working as a teaching assistant for several years. I had always wanted to be a teacher but fell into work and put it on the backburner for a while. Working as a teaching assistant gave me the confidence and the eventual push I needed to go for it and so it was that I found myself sitting in front of a class of twenty nine four-year-olds contemplating what I had let myself in for!

It has been a busy half term and a little crazy at times. It hasn’t been easy and I have questioned whether or not I’m up to it, but overall my experience has been a thoroughly positive one. I enjoy being with the children and am guaranteed to laugh and smile every day.

Working at the school previously was a definite advantage. I knew what I was letting myself in for and was familiar with the school and its expectations, had built good relationships with my colleagues and pupils. I had been taking whole classes throughout the school on a regular basis so I was recognised as being capable which made the transition an easier one. It still feels odd at times, particularly with the extra responsibility- the buck now stops with me- but the support of other staff members and numerous offers of help have given me the confidence that I will succeed. They are always available for observations and to answer any questions I have.

I knew from the outset that this would be a gruelling year but it suited me more than other avenues into teaching as I didn’t have to leave employment to become a full-time student. The school was supportive and I have a good relationship with my school mentor who knows and understands my strengths and areas which need improvement and she is always on hand for advice or just when I need to chat about how things are going. University can feel a bit distant at times but helpful advice and answers to questions are only an e-mail away and the lectures- useful respite from school- come around pretty quickly along with their opportunities for networking. It has been a while since I have sat in a lecture theatre and I don’t think I’ll get used to the undergraduates using their phones to take photos of the slides on the screen, but the lectures themselves have given me a greater understanding of some of the jargon that is constantly thrown around when you work in a school and I have been able to implement certain strategies as a result.

I sometimes feel that I am overflowing in paper and I strongly advise that any potential candidate hits the ground running. You cannot have enough ring binders, lever-arch files and poly pockets to keep everything in good order and sneaking a peek at previous students’ files is an advantage in knowing what belongs where.

I have to remind myself that I’m not expected to be perfect and while I had the advantage of my previous role as a teaching assistant, this is still a tough learning curve as I get to grips with planning and the other administration work that comes with teaching. I have certainly been thrown into the deep end, but I haven’t been left without the tools to stay afloat. I have a support network in place, thanks to the university and school and I have enough self-belief to reach my goal.

The seven weeks until Christmas are going to pass in a blur with so much going on and I say bring it on!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s