Digital Competence and Music: evolving our programmes for new opportunities and challenges.

With the recent refresh of technology in the specialist music rooms at Cardiff Met, the BA Secondary Music team reworked the programme to allow student teachers to explore the subject in ways which make use of the existing digital skills of pupils as well as developing new ones. Here are some examples of changes we made, and what happened. The subject of music has been associated with the use of technology for a long time.

The most relevant sections of the new Digital Competence Framework for this subject are:

  • select and use a variety of appropriate software, tools and techniques to create, modify and combine multimedia components in one or more languages
  • use software tools to create, enhance and combine text, images, sound and video and animation for a range of audiences and purposes

It’s really important for student music teachers to understand that, while ‘music technology’ was once seen as a separate and specialist subject, it should now be embedded in general music teaching practice.

We can use widely available consumer devices nowadays, rather than assuming at we need expensive specialist studio equipment. Technology & The Music Teacher (year 1) The first year module Technology & the Music Teacher was historically one which dealt with music technology as a ‘specialist’ subject. Content in the module included principles of sound generation and recording, MIDI protocol, the polar pickup patterns of different kinds of microphone – all important and interesting, but more technical than a musical when taken in isolation.

Gradually, student teachers found that technology was becoming more seamlessly embedded and accessible in their subject on placement. We shifted the delivery of the module to become more representative of this. More emphasis was given to encouraging different sorts of assignment submissions, with less focus on high-level technical skills and more on creating resources that encourage pupils to bring their existing digital skills into the music classroom. We also visited Willows High School to see the work of Gareth Ritter, an outstanding practitioner of digital technologies in music and a Microsoft Innovative Teacher.

Continue reading “Digital Competence and Music: evolving our programmes for new opportunities and challenges.”

Eleri David reflects on her first term as a GTP trainee in school

Penderfynais i wneud y GTP ar ôl gweithio fel cynorthwyydd am nifer o flynyddoedd. Dysgu oedd wastad rhywbeth roeddwn i am wneud ond ar ôl cwympo mewn i rôl cynorthwyydd roedd e’n anodd ffeindio’r hyder i fynd yn ôl i’r brifysgol a gwneud cwrs dysgu. Mae’r GTP, felly, yn ffordd wych o ddod yn athrawes ac yn berffaith i fi achos doedd dim angen gadael gwaith llawn amser er mwyn hyfforddi.

Saith wythnos yn ôl ffeindiais i fy hunan yn eistedd o flaen dau ddeg naw o blant pedair oed yn meddwl mai fi oedd yn gyfrifol drostynt yn yr ysgol a fi oedd gorfod sicrhau eu bod nhw’n dysgu popeth y gallent cyn gadael dosbarth derbyn. Her yw dysgu, ac un sydd yn fy nghyffro i’n fawr iawn.

Mae’r hanner tymor cyntaf wedi pasio’n gyflym iawn ac mae wedi bod yn gyfnod llawn hwyl a sbri. Rydw i wedi delio â llawer o bethau, ond dw i dal wedi gwenu a chwerthin pob dydd. Dydy e ddim wedi bod yn hawdd a dw i wedi cwestiynu fy hunan ond, ar y cyfan, mae’r profiad wedi bod yn bositif iawn.

Dw i’n meddwl mai mantais oedd gweithio fel cynorthwyydd yn yr ysgol cyn dechrau’r GTP. Roeddwn i’n ymwybodol o ddisgwyliadau rôl athrawes ac roedd gen i ddealltwriaeth dda o beth i ddisgwyl. Yn ogystal, roeddwn i’n gyfarwydd â’r ysgol ac wedi adeiladu perthnasau cadarnhaol gyda fy nghyd-weithwyr. Mae pawb gwastad ar gael gyda chyngor, cymorth ac atebion i’n cwestiynau ac maen nhw wedi bod yn gefnogol iawn sydd wedi gwneud y pontio yn haws. Mae llawer o gyfrifoldeb ychwanegol i fi’r flwyddyn yma ond oherwydd cefnogaeth yr ysgol a staff yr ysgol dw i’n hyderus ac yn edrych ymlaen at weddill y flwyddyn.

Roeddwn i’n ymwybodol y byddai’r flwyddyn hon yn un brysur a flinedig. Rydw i’n dibynnu ar fy mentor sydd wastad yna i roi cyngor i fi neu jyst ar gyfer chat am sut mae pethau’n mynd. Mae hi’n adnabod fy nghryfderau a hefyd yn fy helpu i wella. Mae’r brifysgol yn gallu teimlo’n bell ond mai dim ond e-bost i ffwrdd yw cyngor ac atebion i unrhyw gwestiynau. Hefyd, mae diwrnodau darlithoedd yn cyrraedd yn weddol gyflym gyda’r cyfle i siarad gyda phobl yn yr un sefyllfa. Mae’r darlithoedd eu hunain yn ddefnyddiol dros ben i adeiladu ar wybodaeth sylfaenol o agweddau penodol addysg. Mae llawer o jargon yn cael ei defnyddio yn yr ysgol ond oherwydd sesiynau yn y brifysgol mae gen i ddealltwriaeth llawer gwell.

Dw i weithiau yn teimlo fel fy mod i’n boddi mewn papur. Mae gwir angen cadw ar ben yr holl waith, sydd wedi rhoi esgus if y fynd allan a phrynu llwyth o ffeiliau pert! Mae’n help mawr i edrych at hen ffeiliau cyn-fyfyrwyr er mwyn deal beth sy’n mynd ble yn lle ceisio gweithio popeth allan eich hunain ac yn bendant mae’n haws taclo’r gwaith yn aml cyn ei fod yn tyfu fel mynydd.

Mae’n rhaid i fi atgoffa fy hunan nad oes rhaid i fi fod yn berffaith ac er oedd gen i’r fantais o weithio fel cynorthwyydd, mae dal llawer i ddysgu wrth i fi ddod i’r afael â’r rôl newydd. Dw i wedi cael fy nhaflu mewn i’r swydd ond mae wedi gweithio yn iawn i fi achos dyna sut fydd hi yn y dyfodol a dw i ddim ar fy mhen fy hun. Mae llawer o bobl o’n nghwmpas i, diolch i’r ysgol a phrifysgol ac mae gen i’r hyder i daro’r nod.

Mae nawr saith wythnos tan wyliau Nadolig. Maen nhw’n mynd i fod yn hynod o brysur gyda sut gymaint yn digwydd, ond dw i’n edrych ymlaen!

I decided to take the plunge and apply for the Graduate Teacher Programme after working as a teaching assistant for several years. I had always wanted to be a teacher but fell into work and put it on the backburner for a while. Working as a teaching assistant gave me the confidence and the eventual push I needed to go for it and so it was that I found myself sitting in front of a class of twenty nine four-year-olds contemplating what I had let myself in for!

Continue reading “Eleri David reflects on her first term as a GTP trainee in school”