Angharad Noble – PGCE Primary

End of week reflection.
Myfyrdodau diwedd yr wythnos

angharad

Mae fy wythnos gyntaf o Brofiad Ysgol 1 wedi bod yn ffantastig! Roedd y staff mor groesawgar, a gwnaethon nhw i mi deimlo’n gartrefol ar unwaith. Ar ôl cael taith o gwmpas yr ysgol a arweinir gan fy Uwch Fentor dangosodd hi fy ystafell ddosbarth i mi. Cefais groesawiad mor hyfryd oddi wrth fy Mentor a Blwyddyn 2! Rydw i’n edrych ‘mlaen yn fawr iawn at dreulio’r misoedd nesaf gyda nhw. Treuliais fy wythnos gyntaf yn arsylwi sut mae’r plant yn gweithio ar y cyfan, ond hefyd rwyf wedi dysgu llawer o strategaethau addysgu a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer fy amser fel athrawes ddosbarth. Canolbwyntiais ar ymddygiad y plant a sylwais sut mae’r athrawes yn dod i’r afael ag unrhyw faterion. Arsylwais ar rai unigolion yn agos a dechreuais dracio’u symudiadau yn ddyddiol felly gallaf i ddod i’w hadnabod ychydig yn fwy. Ar ôl wythnos, yr wyf yn teimlo’n fwy cyfforddus am y cwrs. Cyn mynd i mewn i Brofiad Ysgol 1, roeddwn i mor nerfus! Roeddwn yn gweld hi’n anodd rhoi popeth mewn i gyd-destun, ond ar ôl eistedd i lawr gyda fy mentor a’r uwch fentor syrthiodd popeth i’w le. Erbyn diwedd y trydydd dydd roeddwn i wedi penderfynu ar ba blant hoffwn dracio a seilio fy aseiniadau arnynt. Mae hwn yn bwysau mawr oddi ar fy ysgwyddau.

Mae’r ffaith bod y tair wythnos gyntaf yn cael eu treulio’n arsylwi’r dosbarth yn wych! Rydw i mor falch bod gennym ni’r cyfle i gymryd sedd ôl am ychydig wythnosau, mae’n golygu fy mod yn cael mwy o amser i arsylwi’r plant a chael gwell dealltwriaeth o’u cymeriadau. Roedd gen i ofn am hyn ar ddechrau’r cwrs, mi oeddwn i’n ofni na fyddai gennyf digon o amser i ddod i adnabod enwau’r plant i gyd. Ond mae’r wythnosau cyntaf o arsylwi yn mynd i helpu gyda dysgu enwau’r plant sydd yn wych wrth ystyried fy nghof ofnadwy! Mae’r llyfryn ‘Dysgu drwy Ymholiad’ wedi bod yn help enfawr i mi yr wythnos hon, yr wyf yn argymell yn gryf eich bod yn cael cymaint â phosibl wedi’i gwblhau o fewn y tair wythnos gyntaf. Rwy’n teimlo’n llawer mwy hyderus yn fy hun ar ôl gwneud y tasgau yn y llyfryn gan ei fod yn ei gwneud yn ofynnol i mi holi am bethau, pethau na fyddwn wedi holi amdanynt os nad oedd hi’n ofynnol i mi wneud. Mae’r llyfryn wedi fy rhoi mewn cysylltiad ag aelodau o’r uwch dim, a chydlynwyr yr ysgol sy’n beth da rhag ofn bod gen i gwestiwn pan mae’r amser yn dod i fi ddechrau cynllunio ac addysgu. Mae fy sgiliau arsylwi wedi gwella gyda phob tasg yr wyf wedi cyflawni yn y llyfryn, mae cymryd cam yn ôl yn dod yn arfer da i mi nawr sydd yn ffordd dda i mi weld sut mae’r tasgau yn cael eu gwahaniaethu ar draws y grŵpiau. Yn gyffredinol ni allwn wedi gofyn am wythnos gyntaf well, rwyf yn teimlo fel fy mod i’n gallu ymlacio rhywfaint nawr gan fod popeth yn dechrau cwympo yn ei le. Alla i ddim aros i gynllunio ac addysgu nawr! Dwi mor gyffrous ond nerfus ar yr un pryd… dydy’r glöynnod byw heb fynd ‘to hyd yn oed ar ôl wythnos!!

Continue reading “Angharad Noble – PGCE Primary”

Spotlight on Research – Viv John

viv-john-photoViv John, Secondary PGCE Programme Director, leads the 14 PGCE secondary courses here at Cardiff Met and is also studying for a Doctorate in Education (EdD) at CMU.  Her subject and her teaching experience have inspired her research.

A bit of background

At heart, Viv is a performer (flute, piano and voice). She studied music at Goldsmiths, London, and trained to teach at the Institute of Education (IoE), London.  The philosophy of active learning that she valued there has stayed with her throughout her teaching career.   After an initial teaching foray in Brentford, she was drawn back home to South Wales, first to Whitchurch High and then as head of music at St Joseph’s in Newport. Her next ‘adventure’ was unique – setting up the education programme at the newly opened Wales Millennium Centre, providing educational opportunities across the age range, from toddlers to pensioners.

Research focus

Viv’s doctoral studies focus on the ‘slippery concept of creativity’, and in particular she challenges the received wisdom that musicians must be creative by virtue of their subject.  Her research explores music student teachers’ perceptions of their creativity as musicians, and investigates how their creative capacities can be developed in the classroom.  She works with beginning teachers who come from a wide range of musical backgrounds – e.g. classical, jazz, pop – and is unpicking their notions of creativity, exploring how far creative musicians make creative teachers.

Creative research

Continue reading “Spotlight on Research – Viv John”